Rent vand

Fundamental

Næsten 1 milliard mennesker i udviklingslandene har ikke adgang til rent drikkevand.

Drikkevand er ofte forurenet med forskellige bakterier, og kan forårsage alvorlige sygdomme såsom diarré, tyfus og kolera. Adgang til rent vand er derfor en forudsætning for et godt helbred og sygdomsbekæmpelse. Uden et godt helbred reduceres mulighederne for at gå i skole eller arbejde betydeligt, og dermed også mulighederne for menneskelig og økonomisk udvikling.

En brønd i en landsby kan desuden lette kvindernes arbejde, give børn tid til at gå i skole, øge sundheden og med din hjælp kan Time To Help bygge en rent drikkevandsbrønd til en hel landsby.

Drikkevandsprojekter i Afrika og Pakistan

Rent vand projekter er et af vores højt prioriterede indsatsområder hos Time To Help. Vi arbejder på at udvikle aktiviteter og projekter, som kan bidrage til etableringen af nye rent drikkevandsbrønde, og vi har allerede oprettet flere rent vands brønde i Afrika. Udgifterne til rent drikkevandsbrønde kan variere mellem 20-25.000 kr., afhængig af kapacitet, udgravning, vandbassiner mv.

Time To Help har opført adskillige drikkevandsbrønde i bl.a. Tanzania, Cameroun, Uganda, Mali, Elfenbenskysten, Nigeria, Pakistan mm. Se vores billedgalleri med billeder fra vores seneste drikkevandsprojekt opført i Pakistan.

Drikkevandsbrønde i Pakistan kan opføres helt ned til 5-6.000 kr.

Hvordan kan du bidrage?

Du kan bidrage til opførslen af vandbrønde ved følgende:

  • En engangs donation, hvor brønden etableres med dit navn på.
  • Du kan starte din egen indsamling gennem familie og venner, og dermed bygge en fælles brønd
  • Du kan donere et engangsbeløb eller fast beløb hver måned

Skriv til os for at høre mere om at etablere rent vands brønde.

Vores Projekter

Børnehjem

Over 2 millioner børn i Afrika bliver forældreløse hvert år.

Grå stær

Med et bidrag på blot 600 kr pr øje kan grå stær kureres

Rent vand

1 milliard mennesker har ikke adgang til rent drikkevand

Tøjindsamling

Dit aflagte tøj og legetøj kommer til gavn to gange om året.