Donationsformular – Flygtninge i Grækenland

 kr. 
Personlige informationer

For at gennemføre din donation til "Flygtninge i Grækenland" bedes du venligst sende din donation til:

  • Danske Bank
    Reg. nr.: 0440
    Konto nr.: 11253768
  • MobilePay
    208429

Tak for din donation på forhånd.

Time To Help

Pivatlivspolitik
Oplysninger sendt via donationsformularen deles ikke med tredjepart, og bruges udelukkende til administrative formål i foreningen.

Donation Total:  kr. 50,00

Flygtninge
i Grækenland

Udvandring
Støtte til flygtninge i Grækenland

Støt os med humanitær og psykosocial hjælp til kriseramte flygtninge.

Der opholder sig over 80.000 flygtninge i Grækenland. Flere af dem er flygtet fra krig og konflikt i Syrien, Irak, Tyrkiet eller Afghanistan.
Hos Time To Help har vi startet en indsamling, som har til formål at sende humanitær hjælp til så mange mennesker vi kan nå. En gruppe bestående af psykologer samt frivillige, som er blevet klædt på til at forstå og tale med en person i stres, trauma eller depression, sendes afsted til Grækenland.

Psykosocial støtte

Den psykosociale støtte går først og fremmest ud på at sende en gruppe (pt. mellem 4-8) psykologer og fagpersoner til Grækenland. Det bliver i første omgang tyrkisktalende psykologer og deres målgruppe vil derfor være flygtninge fra Tyrkiet. De vil opstarte deres første sessioner i Grækenland og fortsætte samtalerne online. Her vil Time To Help bidrage med køb af internet og evt. hjælpe med at anskaffe en device. Derudover skal børnene støttes ved psykodramaforløb, hvor forskellige tanker og oplevelser skal blive bearbejdet med små teaterstykker.

Humanitær hjælp

Som udgangspunkt er planen at få samlet forskellige fødevarer i pakker, og sørge for koordinering og omdeling af disse. Behovet kan med tiden godt ændre sig til tæpper, telte eller andet relevant for de nødlidte.

STØT OS

Støt vores indsats i Grækenland ved at donere til:

Danske Bank:
Reg. nr. 0440
Konto nr. 11253768

MobilePay:
208429

FAKTA BOX

Over 80.000 flygtninge og migranter i klemme under svære vilkår i Grækenland

Flere tusinde børn savner sund mad, skolegang og tryghed

Trauma, PTSD, angst og depression er hverdag for en stor andel af flygtninge

Akut behov for humanitær bistand og psykologisk støtte

Timetohelp
Kategori